Home

Metode de analiza a datelor statistice

analiza statistica. Metode de culegere a datelor statistice aprilie 30, 2013 analyst Lasă un comentariu. Pentru satisfacerea nevoii de informaţii este necesar să se organizeze cercetări (investigaţii) statistice. Prin cercetare statistică, în funcţie de scopul urmărit, se culeg date care apoi se prelucrează în mod corespunzător. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CAROL DAVILA, BUCUREŞTI ȘCOALA DOCTORALĂ MODUL BIOSTATISTICĂ Pagina 2 din 4 Tematica și bibliografia aferente cursului și lucrărilor practice MODUL BIOSTATISTICĂ - METODE STATISTICE ÎN ANALIZA DATELOR EXPERIMENTALE PROGRAMA ANALITICĂ CURS, AN UNIVERSITAR 2017-2018 CURS TEMA Descriere/ Obiectiv metode de cercetare, prelucrare si prezentare a datelor statistice. Observarea statistica presupune respectarea unor principii fundamentale impuse prin lege (Legea nr. 11/1994), principii asemanatoare cu cele impuse pe plan international. Ele au in vedere: autonomia metodologica, confidentialitatea, transparenta, specializarea.

Metode de monitorizare a indica torilor fizico-chimici. analizele statistice, r aportarea datelor, 3 colectarea şi analiza datelor de către un personal instruit Metode de culegere a datelor statistice. Pentru satisfacerea nevoii de informaţii este necesar să se organizeze cercetări (investigaţii) statistice. Prin cercetare statistică, în funcţie de scopul urmărit, se culeg date care apoi se prelucrează în mod corespunzător, pentru ca în final să se obţină, într-o formă statistică.

metode clasificate dup ă dou ă direc ţii: În studiile biostatistice, tabelul este principalul mod de prezentare a datelor statistice. De aceea, tabelele sunt construite astfel încât s ă permit ă realizarea unei analize corecte. La realizarea tabelelor se va ţine cont de Metode utilizate: testul, studiul de caz, biografia etc. (2) Criteriul de reactivitate priveşte gradul de intervenţie al cercetătorului asupra subiectului. În funcţie de acest criteriu se disting: - Cercetările experimentale, în care cercetătorul intervine şi determină anumite reacţii ale subiectului; - Cercetările cvasi. Metode si tehnici de analiza a calitatii datelor Lect.dr. Liviu CIORA, prep. Ion BULIGIU Catedra de Informatica Economica, Universitatea din Craiova Data Quality Assessment is the scientific and statistical evaluation of data to determine if data obtain ed from environmental data operations are of the right type, quality, and quantit 4. Indicatori statistici ai corelatiei; Rezumat: Aprecierea existentei legaturilor dintre variabilele economice, dar mai ales masurarea intensitatii acestor legaturi raman doua dintre principalele obiective ale statisticii practice. Din acest motiv, intelegerea conceptului de legatura statistica, prezentat pe larg in debutul acestui capitol, precum si a diversitatii legaturilor statistice.

Metode de culegere a datelor statistice analiza statistic

 1. 3. Studiu de caz 1. Pregatirea datelor pentru analiza statsitica 2 4. Prezentarea unui pachetul de programe statistice Studiu de caz 2. Analiza descriptivă. Interpretre rezultate 2 5. Reprezentări grafice. Tabele de contingenţă 2 6. Analiza comparativa a doua sau mai multe seturi de date. 2 7. Interpretare rezultate 2 Metode de predare.
 2. Analiza statistică presupune aplicarea unor metode de calcul datelor sau şirurilor de date statistice în vederea: În statistică există 2 mari categorii de metode: parametrice şi non parametrice. Metodele parametrice sunt metode care se utilizează exclusiv în ştiinţele exacte ,aplicându-se în general dalor intervale
 3. tele. Acestea presupun înregistrarea caracteristicilor cuprinse în programul de cercetare la toate unităţile (fără excepţie) colectivităţii statistice
 4. anta • Metode statistice deter
 5. statistice in procesul de lucru respective, formarea deprinderilor de analiza si sistematizare a datelor primite in rezultatelor cercetarilor. Practica didactica la disciplina Metode statistice de prelucrare a datelor meteorologice este o componenta fundamentală a programului de formare profesională la specialitatea ^Meteorologie _
Statistica aplicata in stiintele sociale - Claudiu Coman

Metode de cercetare, prelucrare si prezentare a datelor

(Pdf) Metode De Analiză Şi Prezentare a Datelo

 1. Metode statistice aplicate in medicina. Analiza statistica a datelor cantitative (2) : Relatia intre 2/mai multe variabile : corelatia si regresia liniara simpla
 2. Aceste exercitii pe echipe au rolul de a combina cunostintele teoretice de la curs cu exercitiile si situatiile concrete din realitate in care metodele statistice pot oferi instrumentele adecvate de analizare si interpretare a datelor provenite din observatie, sondaje publice sau din alte tipuri de scenarii experimentale de colectare a datelor
 3. 2.5 Erorile observ ării statistice Principiul de baz ă al efectu ării unei observ ări statistice este acela al asigur ării autenticit ăţ ii datelor Erorile de observare sunt abateri ale datelor înregistrate de la m ărimea real ă (concret ă) a caracteristicilor studiate. 2.5.1 Erorile de observare întâmpl ătoar
 4. Analiza Statistica- Gruparea pe intervale a datelor statistice cu Exce

analiza statistic

 1. Metode descriptive și elemente de analiză statistică a datelor medicale - Exemple practice în Excel și Acces
 2. Arhiva completa de pe site contine un fisier, intr-un numar total de 17 pagini. Fisierele documentului original au urmatoarele extensii: doc. Extras Analiza statistică presupune aplicarea unor metode de calcul datelor sau şirurilor de date statistice în vederea: - testării anumitor calităţi, caracteristici ale acestor
 3. Teste statistice. Aplicaţii. 2 Curs 13 Metode statistice de clasificare. Clusterizare. Reţele bayesiene de încredere. 2 Curs 14 Modelarea seriilor de timp 2 Total ore curs: 28 Laborator Nr. ore Lab 1 Prezentarea componentei de analiză din Excel. 2 Lab 2 Pivotarea datelor din tabele 2 Lab 3 Prelucrarea datelor pentru analiza statistică.
 4. modul Excel metode variate de analiză a datelor statistice statistice, analiza seriilor de timp, clasificare automată etc. Necesită cunoaşterea limbajului de programar
 5. Metode de prezentare a datelor statistice. Previzualizare referat: Extras din referat: .Forma generala a acestui table,utilizata pentru prima data de Karl Pearson(1904)pentru analiza interdependentelor se prezinta in tabelul urmator (1.1).
 6. Acest curs este o continuare a cursului Metode de cercetare in stiintele sociale din anul Cursul pune accentul asupra invatarii unor metode de analiza cantitativa a datelor (metodele de culegere a datelor cantitative au fost predate in anul 1, si vor fi recapitulate sumar in acest semestru)

întregi. Mai ales în partea de analiză a datelor am selectat doar procedurile de bază, tehnicile mai avansate de prelucrare a datelor fiind omise. Acestea sunt limitele inerente ale fiecărei lucrări din domeniul cercetării sociale. Pentru o mai bună înţelegere a domeniului se recomandă parcurgerea unui număr cât mai mare de materiale Principalele metode apriorice existente in prezent, pot fi grupate in patru mari categorii : 1. Controale si verificari. - analiza este de ordin general, putin participativa, iar evaluarea este numai calitativa. 2. Metode bazate pe modelul Heinrich. - este metoda bazata pe un model de geneza a accidentelor de munca in care acestea sunt. Analiza qi inferen{a statisticd a datelor de marketing De asemenea, deoarece analiza datelor este un domeniu cu o vaste aplica-bilitate in probleme de marketing gi implicit de analizi a particularitililor datelor din marketing, existi in rindul autorilor gi specialigti din acest domeniu care fac referiri - teoretice sau practice - in lueririle lor la metode de analiza datelor METODE STATISTICE DE EVALUAREA Un alt model este cel elaborat de Taffer şi Abassi în 1984, pe baza datelor statistice cu privire la 95 de ţări, pe perioada 1967-1977. Funcţia rezultată în finalul analizei analiza riscului de ţară care au fost realizate până în prezent, studii care vor fi analizate î caracterizat de mai mult de o variabilă, iar celelalte metode statistice (ca de exemplu corelaţiile) permit analiza fiecărei variabile, dar separat, pe când analiza descriptivă a datelor - şi în special Analiza în Componente Principale - permite abordarea caracterului multidimensional a datelor/ variabilelor ce caracterizeaz ă un.

Metode de cercetare Analize statistic

- culegere de date - metode statistice avansate - prelucrarea, analiza si interpretarea datelor - reprezentare grafica. Serviciile noastre pornesc de la elaborarea cercetarii si pregatirea studiului, pana la livrarea rapoartelor si includ toate sau oricare dintre etapele de lucru - esantionarea, designul chestionarului, identificarea. - un vocabular de specialitate; - metode de culegere a datelor statistice; - metode de sistematizare qi prelucrare a datelor statistice; - mijloace de prezentare a datelor statistice; - procedee de analizd qi interpretare a datelor statistice. intregul proces statistic se desfbgoard prin mijlocirea unui cadru conceptual-no{ional specific. De la bun început, metodele de grupare a indicatorilor, compararea acestor indicatori și reprezentarea grafică a acestora sunt utilizate pentru a analiza situațiile financiare. Dar studiul tiparelor de dezvoltare a obiectelor analizate se realizează folosind metode statistice pentru analiza seriei dinamicii Analiza datelor in cercetarea psihologica Metode statistice complementare - Florin Sava Autor: Florin Sava Editura: Asociatia de Stiinte Cognitive din Romani Analiza datelor este un proces de inspecție, curățare, transformare și modelare a datelor cu scopul de a descoperi informații utile, de a da concluzii informatoare și de a sprijini luarea deciziilor. Analiza datelor are multiple fațete și abordări, care cuprinde tehnici diverse sub o varietate de nume și este utilizată în diferite domenii de afaceri, știință și științe.

Metode de colectare a datelor în statistici. Partea principală a Statisticii este afișarea datelor rezumate. Datele sunt colectate inițial dintr-o anumită sursă, indiferent dacă sunt experimente, sondaje sau observații, și sunt prezentate într-una din cele patru metode Vîrgă, D. (2019). SAVA, FLORIN (2004): Analiza datelor în cercetarea psihologică - metode statistice complementare, Cluj Napoca: Editura ASCR Testul Q al lui Dixon, sau doar Testul Q este o modalitate de a identifica și de a respinge datele suspecte dintr-un set de date cu 3-7 elemente, cu distribuție normală., cu ajutorul unei formule de calcul Q. O distribuție normală a datelor, în statistică, este distribuția lor sub forma clopotului (Gauss) DATELOR STATISTICE 2 Definitia 1. a. Se numeste populatia statistica (univers statistic, colectivitate statistica, lot) o multime de obiecte despre care se colecteaza si inregistreaza date in scopul unei analize statistice. In statistica se presupune populatia omogena (unitatile populatiei sunt de acelasi tip) b

Metode de analiza statistica a legaturilor dintre

Referat: Metode de Prezentare a Datelor Statistice

Metode de analiza exploratorie a datelor - UC

De asemenea, carte traduce tehnicile statistice cele mai utilizate în cercetarea psihologică de vârf - regresia multiliniară, tehnicile ANOVA sau ANCOVA, analiza factorială exploratorie şi cea confirmatorie - pentru toţi psihologii care întâmpină dificultăţi în înţelegerea demersului statistic din cadrul unor cercetări pe. Metode de analiza a datelor statistice Managementul afacerilor Managementul performantelor financiare Management si cultura organizationala in domeniul financiar-bancar Audit intern Standarde Internationale de Raportare Financiara Tehnici de previziune financiar-bancara Buget si fiscalitate in UE Managementul valorilo Metode de raportare & statistice Metode de învatare automata Metode neuronale Metode rough sets Astfel, managerul poate începe analiza cu vizua-lizarea agregata a datelor. Daca observa un fenomen si doreste sa descopere factorii care au influentat producerea acestuia, poate începe un proces de sectionare succesiva a datelor pe o singura. COMPUTATIONAL, -A adj. referitor la computatie, care procedeaza prin computatie. geometrie ~a = domeniu interdisciplinar care cuprinde reprezentarea pe calculator, introducerea, iesirea si analiza datelor geometrice, entitati geometrice de baza; grafica ~a = ansamblu de metode si tehnici de conversie a informatiei numerice in imagini grafice cu ajutorul calculatorului si al periferiei grafice.

Analiza datelor - importanță, oportunități și perspective

Analiza matematica- cursul on -line- Ioan Golet Multimi . Relatii. Functii Spatii metrice. Principiul contractiei Serii numerice Aplicatii continue Siruri si serii de functii Aplicatii diferentiabile Probleme de extrem local Matematici speciale - cursul on -line - Ioan Golet Consideratii generale asupra statisticii Sistematizarea si prezentarea datelor statistice Indicatorii statistici Analiza. 1. Metode de evaluare a calitatii datelor statistice 2. Analiza statistica a efectelor migratiei personalului medical in Romania 3. Metode de masurare a eficientei aplicate in studiul economiei cunoasterii 4. Mobilitatea tinerilor in Europa: cuantificare statistica si efecte 5. Metode cantitative de evaluare a politicilor active p Explice strategiile de analiza datelor sociale Descrie. principalele metode de analiza implicate Descrie. principalele tehnici utilizate in analiza datelor Utilizeze. in mod corect tehnicile de calcul in functie de tipul de variabile Analizeze. diferentiat testele statistice

40,50 lei In stoc: DA. Lucrarea reprezinta o dezvoltare a lucrarii Metode statistice cu aplicatii in managementul turistic, aparuta anterior, si se constituie intr-o colectie de studii si cercetari teoretice si practice, ce utilizeaza metode si tehnici statistice simple si complexe ca suport decizional in managementul activitatii turistice Metode de estimare a parametrilor pentru datele experimentale. Estimarea parametrilor tipici de regresie. Verificarea ipotezelor statistice. Orientarea catre problematica prelucrarii datelor informationale, cu precadere prin folosirea de tehnici bazate pe statistica matematica pentru analiza si interpretarea datelor

Metode De Prezentare Ale Datelor Statistice - Referat

Surse de informare și metode de prelucrare și prezentare a datelor statistice în analize teritoriale MAR 25. 9:30 AM UNK. Online Event. Guvernanță și planificare în zona metropolitană București -trecut, prezent și (alternativ) viitor În acest cadru, colectarea datelor statistice este, de asemenea, necesară pentru susținerea atribuțiilor BCE în domeniul stabilității financiare. Selles raamistikus tuleb koguda statistilisi andmeid ka selleks, et toetada EKP ülesannete täitmist finantsstabiilsuse valdkonnas

Tehnicile statistice de analiză sunt, de regulă, divizate în două mari părți: metode și tehnici ale statisticii descriptive și metode și tehnici ale statisticii inferențiale. Statistica descriptivă conține acele proceduri de analiză prin care se determină și prezintă anumite caracteristici ale datelor analizate Program de maşter - Analiza statistică a datelor şi modelarea Metode matematice de recunoaştere statistică a formelor 900 240 660 7 2 7 F.02.O.006 Analiza datelor statistice multi-dimensionale 300 75 225 2 1 2 Examen S.02.O.107 Programarea convexă şi modelarea sistemelor economice 300 75 225 2 1 2 Exame Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Ing. Alina-Luminița FECHETE (căs. MACHIDON) Algoritmi și metode statistice pentru analiza datelor multidimensionale Algorithms and statistical methods for multidimensional data analysis REZUMAT / ABSTRACT Conducător ştiințific Prof.dr.ing. Petre Lucian OGRUȚAN BRAȘOV, 202 Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii Funcţii specifice analizei spaţiale în cadrul ArcGIS 10.x. ArcToolbox 2 Expunerea, instruirea asistată de calculator, exerciţiul Analiza datelor vectoriale. Operaţii de tip overlay 3 Conversaţia euristică Instruirea asistată de calculato

Curs Metode de Analiza - Statistica < Statistica (#137046

LP6. Determinarea limitelor de avertizare şi de intervenţiei în procesulde de control al calităţii. 2 2 LP7. Metode de estimare a parametrilor ecuaţiei de regesie 22 LP8. Tratarea rezultatelor analizei statictice 1 Total lucrări de laborator/seminare: 15 12 8. Referinţe bibliografice Principale 1. Nuca Ilie. Analiza Statistică Analiza multivariata a variatiei Cerinte asupra datelor: Datele provin de la grupuri experimentale, la nivelul unei populatii normale, pe baza unei esantionari aleatoare. Eroarea experimentala are o abatere standard constanta. Variatia aleatoare este independeta de timp. Efectele diferitelor surse de variatie este aditiv, nu multiplicativ Experiența profesională include efectuarea de analize statistice folosind următoarele metode de bază: analiza de regresie, analiza logistică, panel de date/modele ierarhice, analiza PCA și factorială, analiza de regresie Bayesian, analiza cluster, analiza market basket, arbori de decizie și procesarea limbajului natural 2. Metodologie - Prezentare generală a unor instrumente statistice care sunt utilizate în analiza evoluţiei în timp a climatului unui sit Pentru a intra în detaliu cu privire la metoda de analiză (cum), am realizat o enumerar

Matematici financiare. Elemente de calcul financiar: procente, dobânzi, TVA. Culegerea, clasificarea şi prelucrarea datelor statistice: date statistice, reprezentarea grafică a datelor statistice analiza datelor, conţine un set de metode pentru o prelucrarea şi organizare primară a datelor brute culese Metode de analiz ă exploratorie a datelor Titular: Conf.dr. Marina Gorunescu Cod : MMIA115 Teste statistice. • Modele regresive : Coeficient de corela ţie, matricea corela ţiilor, diagrama ȋmpr ăş tierii. Regresia liniar ă. Analiza factorial ă. Analiza componentelor principale. Analiza canonic ă. Analiza discriminant Colectarea datelor se realizează prin tehnici generale sau specifice de culegere care vor fi prezentate în paragraful următor, iar pentru modelarea lor sunt folosite fie tehnici manuale, fie tehnici automate; 2. Metode de analiză agregată a datelor - cu ajutorul tehnicilor statistice caută să obţină tendinţe şi valori corectate. Descrie o serie de reguli, metode si tehnici de colectare a datelor sociale si introduce notiuni de baza de analiza si intepretare a a datelor. Aplicatii si dezvoltari ale acestui curs se regasesc in cuprinsul multora dintre cursurile predate in facultate - Tehnici de colectare a datelor statistice secundare - Metode calitative de cercetare. Proiectarea cercetării, colectarea şi administrarea datelor. - Analiza datelor cu ajutorul metodelor calitative de cercetare - Metode cantitative de cercetare. Proiectarea cercetării, colectarea şi administrarea datelor

Metode de colectare a datelor de calitate pentru analiza statistică, Se utilizează un eşantion de dimensiuni mici --date de foarte bună calitate-persoanele relevante-rată crescută de răspuns-se pot utiliza chestionare mai lungi necesită resurse bogat Capitolul III, Functii statistice Excel utilizate in analiza datelor, abordeaza succint, intr-o prima parte, modul de accesare a functiilor Excel predefinite, dupa care se opreste in detaliu asupra categoriei functiilor statistice (Statistical). Sunt prezentate numeroase exemple practice de utilizare a acestora in analiza datelor statistice

(Doc) Culegerea Datelor Statistice (Observarea Statistică

metode şi tehnici de culegere a datelor metode şi tehnici de tratare a datelor procedee logice de analiză şi generalizare 11.Analiza datelor 12.Implicații etice Date statistice la nivel mondia de colectare si analiza a datelor cu caracter criminal este cu atat mai evidenta cu producerea şi utilizarea datelor statistice. Ele descriu date statistice şi, în rezultatelor, clasificări utilizate, metode de măsurare a calităţii rezultatelor, perioada de desfăşurare a activităţii, istoricul şi instituţia responsabilă cu. Lucrarea Ghid de formule in statistica, alcatuita de un colectiv de cadre didactice universitare, reprezinta o sinteza a disciplinei de Statistica si un ghid util pentru studentii si specialistii care utilizeaza statistica in analiza fenomenele si procesele social-economice. Utilizarea metode si modele statistice, este necesara fundamentarii deciziilor in probleme de management si. tema 1. concepte de baza utilizate in analiza statistica 5 tema 2: observarea, sistematizarea si prezentarea datelor statistice 7 tema 3: indicatorii statistici 11 tema 4: indicatorii de masura a variatiei si asimetriei 16 4.1. indicatori simpli ai variatiei 16 4.2

Ion IVAN, Gheorghe NOSCA, Sergiu CAPISIZU - Auditul

Valorificarea datelor empirice colectate la nivel național și internațional și efectuarea de analize proprii pe baza lor, redactarea unui proiect de cercetare (4-5 pag.) cu privire la aplicarea topicului disciplinei în cercetare strategii de reducere a efortului experimental in analiza proceselor industriale identificarea aplicabilitatii metodelor statistice in activitatea inginerului chimist. Aplicatiile aferente disciplinei au ca obiectiv crearea de abilitati in prelucrarea si analiza statistica a datelor cu utilizarea programelor sau mediilor de programar

Analiza datelor in cercetarea psihologica. Florin Alin Sava, prof. univ. dr., Universitatea de Vest din Timisoara, este directorul scolii doctorale de Psihologie de la Universitatea de Vest din Timisoara si membru in comitetul director al European Association of Personality Psychology (EAPP). Capitolul 1. ELEMENTE DE STATISTICA DESCRIPTIVA analiza, interpretarea, reprezentarea datelor si luarea deciziilor pe baza faptelor pe care le culegem din realitate. (sensul acesta al cuvântului este acoperit de cursurile de statistica). Uneori, termenul de statistica se refera la cantitati calculate nu neaparat relativ la un esantion. (de exemplu, exista o statistica a performantelor unui. descrie tehnicile de analiză a datelor predate utilizeze facilităţile de bază ale unui soft care permite analiza datelor interpreteze rezultatele obţinute în urma rulării pe calculator a programelor de analiză a datelor 8. Conţinuturi 8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 1. Elemente utile de Teoria probabilitatilo Metode Calitative De Cercetare. .cauzalitatea strategii de cercetare etapele cercetării metode de colectare a datelor observaţia experimentul americii, în cazul cărora cursurile legate de aplicarea tehnicilor cantitative şi calitative de analiză trebuie să în cercetare există două mari metode de raţionament: Interviul şi observaţia interviul interviul este piatra unghiulară a.

1. Metode de evaluare a calitatii datelor statistice 2. Migratia fortei de munca inalt calificate: cuantificare statistica si modelare econometrica 3. Analiza statistica a efectelor migratiei personalului medical in 4. Metode de masurare a eficientei aplicate in studiul economiei cunoasterii 5 3. Cunoașterea principalelor tehnici de analiză a datelor 4. Înţelegerea modului de interpretare a rezultatelor unor analize și transformarea datelor în informații 5. Formarea abilităților de prezentare a rezultatelor și transfer de cunoaștere 8. Conținuturi 8.1 Curs Metode de predare Nr. Ore/Observaţii 1 METODE DE CERCETARE, STATISTICĂ APLICATĂ, ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE POLITICE, ANALIZA COMPARATĂ A SISTEMELOR POLITICE OBIECTIVE* 1.Dezvoltarea capacităţilor de analiză sistematică a oricăror informaţii numerice sau non numerice cu scopul de a produce inferenţe valide cercetării politologice.2. Identificare și metode geostatistice de analiză a datelor spațiale; Modelarea spațială și evoluția teoriilor spațiale. 6 Metode calitative de analiză a datelor geografice Interviuri, chestionare cu răspuns deschis, focus grup, observația participativă, PGIS, studii de caz, analiza documentelor, etnografie. 4 Metode de prezentare a analizelor.

S2: Statistică socială şi analiza computerizată a datelor

Aplică metode de analiză a datelor pentru tipurile de variabile din studii medicale concrete în programe statistice (teste statistice, corelații, modele de regresie, indicatori medicali) Explică înțelesul rezultatelor analitice din studii medicale concrete (teste statistice, corelații, modele de regresie, indicatori medicali) 4. Statistică descriptivă. Metode de prezentare şi reprezentare a datelor statistice 5. Statistică descriptivă, Calculul şi interpretarea parametrilor descriptivi 6. Probabilităţi , Experiment aleator, Definiţia clasică a probabilităţii, Spaţiul fundamental de evenimente, Definiţia axiomatică 7

• Să realizeze analize statistice şi de conţinut în domeniu fundamentate pe evidenţe şi date de cercetare 8. Conţinuturi 8.1. Curs Metode de predare/Nr. ore Observaţii 1. Conceptualizare şi operaţionalizare. Noţiuni de bază Prelegere, Conversaţie 2 ore Bibliografie - Să realizeze analize statistice şi de conţinut în domeniu fundamentate pe evidenţe şi date de cercetare; - Să elaboreze proiecte și rapoarte de cercetare în domeniu. 8. Conţinuturi 8.1. Curs Metode de predare/Nr. ore Observații 1. Conceptualizare şi operaţionalizare. Noţiuni de bază Prelegere, Conversaţie 2 ore Bibliografie

Webinar Gratuit - Introducere în analiza și interpretarea datelor cu ajutorul MS Excel Descriere Succesul în mediul de afaceri de astăzi depinde de înțelegerea și utilizarea datelor relevante pentru a dezvolta informații pătrunzătoare în baza cărora putem acționa V. METODE DIDACTICE 12 VI. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI 13 statistice în diverse situaţii şi traducerea acestora în materiale de presă, pe analiza comparativă şi critică a ştirilor, interviurilor şi reportajelor realizate - Să cunoască principiile de utilizare a datelor statistice în jurnalismu Lucrari de laborator 1. Surse de erori in analiza fizico-chimica. Aplicatie in analiza volumetrica 2 2. Precizia si exactitatea unei metode de analiza. Estimarea preciziei si exactitatii unor metode diferite de determinare a cuprului. 2 3. Parametrii statistici utilizati in prelucrarea datelor experimentale 4. Metode de evidentiere a surselor.

metode de colectare a datelor (observaţia, experimentul, convorbirea, testul docimologic, analiza produselor activităţii) metode de prelucrare statistică a acestora (media aritmetică, tabele, grafice, diagrame) Observaţia pedagogică Observaţia poate fi considerată, pe bună dreptate, metoda clasică de cercetare ştiinţifică utilizeze facilităţile de bază ale unui soft care permite analiza datelor interpreteze rezultatele obţinute în urma rulării pe calculator a programelor de analiză a datelor 8. Conţinuturi 8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 1.Elemente teoretice utile in Analiza datelor Elemente de Teoria probabilitatilor Metode statistice de procesare a datelor Exemplificate prin. Analize Statistice Monte Carlo WorstCase Sensitivity 1 Analiza. Indicatori de performan IMI i date statistice 1. Biostatistika Statistika Citty o statistice Statistika je vda. Aktuln skutenosti ve statistice CR Specifika souasn hospodsk Libertăţii nr. 16, sector 5, Metadatele statistice sunt informatii necesare pentru producerea şi utilizarea datelor statistice. Ele descriu date statistice şi, în sens mai larg, procesele şi uneltele implicate în producerea şi utilizarea datelor statistice. Pe scurt, metadatele sunt date despre datele statistice Referat Metode de Prezentare a Datelor Statistice . ALGORITMI, METODE DE REPREZENTARE, PROGRAM referat, comentariu, eseu. Notiunea de algoritm, isi are originea in Uzbekistan in Khiva, reprezentind pentru domeniul informaticii o metoda generala de rezolvare a unui anumit tip de problema.

Analize statistic

În acest cadru, colectarea datelor statistice este, de asemenea, necesară pentru susținerea atribuțiilor BCE în domeniul stabilității financiare. Selles raamistikus tuleb koguda statistilisi andmeid ka selleks, et toetada EKP ülesannete täitmist finantsstabiilsuse valdkonnas Cercetarea de tip etnografic are prin excelen]\ un caracter multimetodic. ~n orice investiga]ie de acest fel, cel pu]in observa]ia [i convorbirile (interviurile) informale sunt prezente ca metode de culegere a datelor, dar uneori ele apar acompaniate [i de chestionare standardizate [i de analiza documentelor

Ion IVAN, Catalin BOJA, Cristian CIUREA - Metrici laeSeminar: Statistica (#118676) - GraduoConsumul de servicii al populatiei - Diploma