Home

Termenul de optiune succesorala in vechiul cod civil

Conform dispoziţiilor Codului civil, subiecţi ai dreptului de opţiune succesorală sunt toate persoanele care au vocaţie la succesiune, indiferent care este temeiul acestei chemări la moştenire (fie că este vorba de moştenire legală sau testamentară) sau dacă vocaţia la moştenire este universală, cu titlu universal sau cu titlu particular Dreptul de optiune succesorala potrivit vechiului cod civil. A.Dreptul subiectiv de optiune succesorala. In dreptul nostru mostenirea se transmite la mostenitori , in puterea legii sau a testamentului , chiar in clipa decesului celui care lasa mostenirea , nefiind nevoie , pentru ca aceasta transmisiune sa se savarseaca , de nici o manifestare de vointa din partea succesibilului Codul civil anterior califică termenul de 6 luni ca fiind un termen de prescripţie. Această calificare a fost criticată în doctrină ca fiind o inadvertenţă, dat fiind că prescripţia extinctivă presupune stingerea dreptului la acţiune în sens material, iar dreptul de opţiune succesorală nu constituie un drept la acţiune, ci un. Vechiul Cod civil nu s-a preocupat să dea o definiţie legală dreptului de opţiune succesorală, sarcina aceasta revenind cu precădere doctrinei, care nici ea nu a fost, în prima jumătate a secolului trecut, prea generoasă în această privinţă. Autorii, vorbind despre dreptul de opţiune ca despre un drept de a alege, definea

Astfel, art. 700 al. 1 cod civ stipulează că dreptul de a accepta succesiunea se prescrie într-un termen de 6 luni, socotit de la data deschiderii succesiunii . Acest termen de 6 luni a fost calificat de doctrină ca un termen de prescripţie, care dacă nu a fost exercitat stinge dreptul la acţiune în sens material Stingerea prin prescriptie a dreptului de optiune succesorala. Succesibilul are un drept de a alege-numit drept de optiune succesorala- intre consolidarea titlului de mostenitor prin acceptarea mostenirii si desfiintarea acestui titlu prin renuntare. Pentru ca soarta juridica a mostenirii sa nu ramana multa vreme incerta, dreptul de optiune. Cât priveste exceptia prescrierii dreptului de optiune succesorala al pârâtilor, invocata de reclamanta, instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art.700 alin.1 din vechiul Cod civil, dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni, socoti de la deschiderea succesiunii (2) din Constituție. 8. Cu privire la art. 700 din Codul civil din 1864 și art. 1.103 alin. (1) din Codul civil se arată că, prin reglementarea unui termen scurt de opțiune succesorală, acestea îngrădesc dreptul unui succesibil de a accede la moștenire, contrar art. 46 și art. 53 din Constituție COD CIVIL 26/11/1864 - Portal Legislativ. CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864 (*actualizat*) actualizat până la data de 1 octombrie 2011. EMITENT. PARLAMENTUL. ------- *) Codul Civil a fost decretat la 26 noiembrie 1864, promulgat la 4 decembrie 1864 şi pus în aplicare la 1 decembrie 1865. Forma preluată reprezintă textul oficial al Codului.

Iar, privitor la termenul de acceptare a succesiunii: daca decesele au avut loc inainte de 2011, oct 1, se aplica vechiul cod civil. Dreptul la optiune succesorala se naste in persoana mostenitorilor la data deschiderii succesiuni Art. 1.105. Retransmiterea dreptului de optiune (1) Mostenitorii celui care a decedat fara a fi exercitat dreptul de optiune succesorala il exercita separat, fiecare pentru partea sa, in termenul aplicabil dreptului de optiune privind mostenirea autorului lor. (2) In cazul prevazut la alin Acest articol din vechiul Cod Civil este valabil doar pentru succcesiunile persoanelor decedate înainte de 1 octombrie 2011 (intrarea în vigoare a noul Cod Civil). Dacă defunctul a decedat după data de 1-10-2011, sunt aplicabile prevederile noului Cod Civil pe care le găsiți aici: Art. 1103 Noul Cod Civil Termenul de opţiune succesorală. Dreptul de opţiune succesorală se exercita în termen de un an de la data deschiderii moştenirii - art. 1103 din Noul cod civil. (în vechiul cod civil termenul era de 6 luni) Moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia - art. 954 din Noul Cod Civil. (data deschiderii = data morţii Termenul de optiune succesorala Dreptul de optiune succesorala reprezinta manifestarea de vointa a persoanelor cu vocatie generala la dobandirea patrimoniului succesoral, deci succesibili, in sensul acceptarii sau renuntarii la mostenire

Art. 1103 Noul cod civil Termenul de opţiune succesorală ..

De asemenea conform art. 1103 din noul Cod civil termenul de optiune succesorala este de un an, astfel ca nerespectarea acestui termen consideram ca atrage decaderea. Problema se pune cu privire la acceptarea tacita si daca posesia unor bunuri ale defunctului A de catre fiul posdecedat E corespunde situatiilor de acceptare tacita a mostenirii. Optiunea succesorala se realizeaza prin manifestarea de vointa a succesibilului, in sensul acceptarii mostenirii ori in sensul renuntarii la mosteniri. Neexercitarea dreptului de optiune succesorala in cadrul termenului de prescriptie de sase luni are aceleasi efecte juridice, succesibilii devenind straini de mostenire De asemenea art.1104 din Codul civil aduce un element de noutate, respectiv posibilitatea prorogarii implinirii termenului de optiune succesorala. Astfel, in situatia in care succesibilul a solicitat intocmirea inventarului anterior acceptarii succesiunii, termenul de optiune se va prelungi pe toata perioada necesara intocmirii si comunicarii.

Dreptul de optiune succesorala potrivit vechiului cod civi

 1. Dispoziţii generale Art. 1103 Termenul de opţiune succesorală (1) Dreptul de opţiune succesorală se exercită în termen de un an de la data deschiderii moştenirii
 2. Spre pilda: Termenul de optiune succesorala in cazul mostenirii celor DEJA MORTI este de 6 luni (termenul din actuala legislatie). In NOUL cod, aplicabil in cazul succesiunilor celor ce VOR MURI dupa 01.10.2011, termenul este de UN AN
 3. Potrivit art.1103 din noul Cod civil termenul de optiune succesorala este de un an de la deschiderea mostenirii. In anumite situatii, expres reglementate de Codul civil, termenul de un an incepe sa curga: - de la data nasterii celui chemat la mostenire, daca nasterea s-a produs dupa deschiderea mostenirii
 4. Acest referat descrie Dreptul Subiectiv de Optiune Succesorala. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bona Speranta Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti.
 5. M.D. Bob, Probleme de moşteniri în vechiul şi noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 189. 2 A se vedea secţiunea 1.5. de mai jos. 3 Curgerea termenului de opţiune succesorală cunoaşte anumite excepţii în privinţa momentului de început al curgerii sale, pe care le vom analiza în secţiunea 1.5. de mai jos

Codul civil. Primary Menu. Tabla de materii; Textul integral; Noutati drept civil; Termenul de optiune succesorala Art. 1104 - Prorogarea termenului Art. 1105 - Retransmiterea dreptului de optiune SECTIUNEA a 2-a - Acceptarea mostenirii Art. 1106 - Libertatea acceptarii mostenirii Art. 1107. - Transmisiunea mostenirii este reglementata in noul Codul Civil la articolele 1100-1134; - cel chemat la mostenire in temeiul legii sau al vointei defunctului poate accepta mostenirea sau poate renunta la ea, intr-un anumit termen, denumit de legiuitor termen de optiune succesorala

Art. 689 din vechiul Cod civil a fost nlocuit de art. 1108 din noul Cod civil cu men iunea c termenul de erede a fost i el nlocuit cu termenul de succesibil; De asemenea, art. 691 din vechiul Cod civil i gsete reglementare n prezent n art. 1119 din noul Cod civil (art. 691 este valabil pentru persoanele decedate nainte de 1 octombrie 2011) Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare. Alex Kis: Opțiunea succesorală. Studiu de drept roman și de drept civil Spre deosebire de vechiul Cod civil de launde opțiunea succesorală nu era definită, în noul Cod civil este dată o definiție opțiunii succesorale și totodată este definit acela care ar putea beneficia de o succesiune Spre deosebire de vechiul Cod civil, noul cod civil consacră legislativ ceea ce în trecut era doar o creaţie a doctrinei, respectiv noţiunea de succesibil, prevăzând cu alin. Noutatea Codului civil care va genera o schimbare a practicii existente pânlă la intrarea sa în vigoare este, în primul rând, limitarea opţiunii succesorale la. Prescriptia dreptului de optiune succesorala. Dreptul de optiune succesorala trebuie exercitat, asa cum rezulta din art. 700 alin. (1) C. civ., modificat prin Decretul nr. 73/1954 in termen de 6 luni de la data deschiderii mostenirii. Desi textul legal vorbeste numai de dreptul de a accepta mostenirea, asa cum s-a statornicit in practica judecatoreasca in acelasi termen se va face si.

Succesiune, declaratia de renuntare la succesiune data dupa optiunea succesorala. Potrivit art. 689 Cod civil, acceptarea unei succesiuni este tacita cand succesibilul indeplineste acte sau fapte pe care nu le putea savarsi decat in calitatea sa de mostenitor si din care rezulta indirect, dar lipsit de echivoc, vointa sa de acceptare a succesiunii, acte care nu pot primi o alta interpretare Dreptul de optiune succesorala a fost reglementat in mod diferit in functie de epoca in care se facea reglementarea. Astfel in vechiul drept indian acceptarea succesiunii era obligatorie pentru o anumita categorie de mostenitori - copii lui de cujus - ce nu (puteau) dispuneau de dreptul de optiune succesorala, deci nu puteau accepta un. Buna ziua, am cateva intrebari legate de o mostenire lasata prin testament de barbatul de care a avut grija mama. Situatia este urmatoarea: barbatul de care a avut grija mama, decedat la sf. lui decembrie, ne-a lasat prin testament mie si sotului meu, toata averea mobila si imobila

Stingerea dreptului de opţiune succesorală - Notar Public

Succesiuni, mosteniri: Succesiune vacanta. Acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar., Decizie nr. 122R din data de 28.02.2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucurest Renuntarea se face in termenul de 1 an de la data deschiderii succeiunii (este termenul de optiune succesoarala). Potrivit art 1121 alin 1 NCC, prin renuntarea la mostenire succesibilul isi desfiinteaza cu efect retroactiv vocatia succesorala, fiind considerat ca nu a fost niciodata mostenitor

Sensurile si etimologia termenului drept. Consideratii in legatura cu sensurile termenului drept. Dreptul este fenomenul complex si dynamic social aflat in permanenta evolutie. Dreptul a fost studiat, dintr-un unghi filozofic, inca din antichitate In sens filozofic, romanii defineau dreptul, pornind de la filozofia stoica, ca fiind indatorirea de a trai onest de a da fiecaruia ceea ce I se. Noul Cod Civil reglementeaza la art. 1747-1754 vanzarea mostenirii, care in vechiul Cod Civil, purta denumirea de vanzarea de drepturi succesorale.Articolele mentionate reglementeaza contractul prin care titularul unui drept succesoral instraineaza cu titlu oneros acest drept unei alte persoane, care poate fi comostenitor sau alta persoana

Drept civil. Prescripţia dreptului de opţiune succesorală ..

Nr.111/1951. Asadar, termenul de 6 luni pentru exercitarea dreptului de optiune succesorala nu-si are aplicare in cazul statului iar organul competent (notarul sau instanta judecatoreasca) poate constata vacanta succesiunii oricind si chiar din oficiu59 Spre deosebire de vechiul cod civil noul cod civil consacră legislativ ceea ce în trecut era doar o creaţie a doctrinei respectiv noţiunea de succesibil prevăzând cu alin. Mărirea acestui termen profită moştenitorilor. Dreptul de optiune succesorala se constituie ca un element de referinta al transmisiunii patrimoniale mortis causa drept civil curs clasificarea drepturilor patrimoniale (capitol important, pica la examen yay) dihotomia drepturi de creanta (principalele dreptu ii. iv. r

INSTANTA I. Procedura de judecata A. Cererea de chemare in judecata Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B la data de 27.09.2012 sub numar de dosar X, repartizat in mod aleatoriu prezentului complet (X), reclamanta N A a chemat in judecata paratii S V, R C, S I, S A R si S C G solicitand dezbaterea mostenirilor ramase de pe urma defunctilor S I, decedat la data de 18.02.1983 si S A. - Un astfel de pact se mentioneaza expres in materia vanzarii, prin art 1367 cod civil, insa el isi gaseste aplicabilitate generala - Creditorul are un drept de optiune intre a invoca aplicarea pactului comisoriu sau a solicita executarea silita a obligatiilor debitorului. Pact comisoriu de grad I

Stingerea prin prescriptie a dreptului de optiune

Noutatile aduse de noul Cod Civil in materia succesiunii - Transmisiunea mosteniriiNoul Cod civil (Legea 287/2009) a i.. Noul Cod civil (Legea 287/2009) a intrat în vigoare, potrivit Legii 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, de la 1 octombrie, iar efectele aplicării acestuia vor fi deosebit de complexe, existând atât modificări şi completări aduse legislaţiei deja existente, cât şi instituţii fundamental noi.Vă prezentam prevederile Noului Cod civil în materia transmisiunii.

Curs 10 curs 10 aveam în vechiul cod următoarea reglementare, acțiunea vânzătorului pt. rezoluțiunea vânzării reală. ce interpretare credeți că dat textulu Rudele ca martori in procesul civil de stabilire program vizitare minor - Nu, nu puteti. Rudele (mai putin descendentii) sunt admisi ca martori doar in procesul de divort. Cat costa taxa succesorala la o valoare de 30.000? - 3%. Daca se solicita si stabilirea calitatii de mostenitor se mai achita cate 50 lei/persoana Imprumutul de folosinta ( Contractul de Comodat ) reglementare art.2146-2157 noul Cod Civil. Contractul de comodat sau Imprumutul de folosinta este acel contract prin care o parte numita comodant remite/ da spre folosinta gratuita un bun mobil sau imobil, unei alte persoane numite comodatar, cu obligatia acestuia de a-l restitui la termenul stabilit in contract, ori in lipsa acestui termen, la.

Sentinţă civilă 40 din 15

DECIZIE 247 25/04/2017 - Portal Legislativ - Pagina de star

 1. Art. 220. - (1) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011. (2) Actele normative prevazute la art. 214 si 216-218 intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Codului civil. Art. 221
 2. Scribd este cel mai mare site din lume de citit social și publicar
 3. (2) In situatia in care li s-a stabilit calitatea de actionar la alte societati comerciale, foste I.A.S., decat acolo unde a fost situat terenul, punerea in posesie se face, in functie de optiune, pe vechiul amplasament, daca este liber, iar in situatia in care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice indreptatite, se stabileste un nou.
 4. Modificarea regimului matrimonial al comunitatii legale de bunuri. Odata ales, regimul matrimonial al comunitatii legale nu obliga la mentinerea lui decat pentru un an de la incheierea casatoriei ( art. 369 NCC). Dupa trecerea acestui termen sotii pot oricand si ori de cate ori doresc sa modifice regimul matrimonial legal, inlocuindu-l cu un.
 5. @andreea Atat vechiul cat si noul Cod Civil prevedeau faptul ca sotul supravietuitor vine la succesiune in concurs (1/4) cu descendentii de gradul I care impart restul mostenirii in cote egale. Asadar, cota de proprietate detinuta de tatal dumneavoastra se va imparti astfel: 1/4 sotia supravetuitoare, 1/2 dumneavoastra si 1/2 fratele dumneavoastra
 6. Art. 1135 alin.1 Cod Civil pastreaza în sens larg formularea din vechiul Cod Civil, respectiv cea din art. 680 , în se (...) citeste tot mostenire vacanta , petitie de ereditate , avocatul poporulu

Succesor cu titlu particular definitie. Dictionar de termeni imobiliari, definitii financiar-bancare si economice, glossar juridic si ghid al termenilor din domeniul constructiilor. Pe TopEstate.ro gasesti peste 2.000 de definitii impreuna cu explicatii ale fiecarui termen Contractul este un act juridic bilateral sau multilateral. Termenul contract este echivalent cu termenul conventie, spre deosebire de dreptul francez.Doua sau mai multe persoane incheie un contract, insa e mai bine sa se vorbeasca de parti decat de persoane, caci pot exista mai multe persoane care formeaza o singura parte, insa in realitate trebuie vazut cate persoane sunt, caci. Dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de un an de la data deschiderii mostenirii (art. 1103 alin. (1) C.civ.). Termenul de exercitare a dreptului de optiune succesorala este un termen de prescriptie, deci susceptibil de suspendare si repunere in termen, in conditiile prevazute cartea a VI-a din Codul civil

COD CIVIL 26/11/1864 - Portal Legislati

Suspendare si repunere in termen 5.5.1. Suspendarea termenului de optiune succesorala. 5.5.2. Repunerea in termenul de optiune succesorala . 5.6. Reducere 5.7. Prorogare 5.8. Efectele implinirii..... §6. Enumerarea noutatilor aduse de Codul civil in vigoare fafa de reglementarea anterioara Subsectiunea a 2-a. Acceptarea mostenirii.. §1. Potrivit prevederilor art. 751 din vechiul Cod civil (art. 1146 din actualul Cod civil), orice mostenitor apartinand clasei descendentilor care vine la succesiune, precum si sotul supravietuitor in concurs cu descedentii, au obligatia de a raporta tot ceea ce au primit cu titlu de donatie de la defunct, afara numai daca donatorul i-a scutit.

Evolutia istorica si reglementarea sanctiunilor civile in dreptul civil roman. 320. Primele reglementari in materie contractuala aparute in dreptul geto-dac si in dreptul Daciei romane. In ceea ce priveste dreptul geto-dac, datorita faptului ca nu s-au pastrat textele vechilor legi, nu exista nicio informatie cu privire la institutiile juridice Art. 301: Termenul de prescriptie (1) Anularea casatoriei poate fi ceruta in termen de 6 luni. (2) In cazul prevazut la art. 297, termenul curge de la data la care cei a caror incuviintare sau autorizare era necesara pentru incheierea casatoriei au luat cunostinta de aceasta Codul civil francez de la 1804, consacrand principiul unitatii transmisiunii succesorale, a impartit bunurile in mobile si imobile, dar in art.1010 (caruia ii corespunde art.894 C. civ. roman) nu a tras toate consecintele logice din aceste schimbari, tratand cele doua categorii de bunuri ca pe timpul Vechiului drept francez, ca si cand ar fi. Hotărârea 890/2005 ( HOTARARE Nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor

Dezbaterea moștenirii /nedemnitate

 1. Construcția acțiunii de judecată este concepută ca proces de drept comun (art.480 Cod Civil) cu artificii juridice de interpretare (comparație de titluri), fără a se ține seama că există în vigoare o lege specială, respectiv Legea 10/2001, care oferă soluții repararatorii față de naționalizările abuzive din perioada 1945-1989
 2. 63. In sensul art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an incepand de la data incheierii contractului, cu exceptia celor prevazute la alin. (4) al art. 23 din Codul fiscal, indiferent de data la care acestea au fost contractate
 3. Definirea legala a dreptului de proprietate a fost completata prin reglementarea noului Cod civil (in raport cu art. 480 din vechiul Cod civil) in sensul celor evidentiate de doctrina. Noua reglementare defineste acest drept prin continutul sau, adica prin atributele conferite de dreptul de proprietate: posesia, folosinta si dispozitia
 4. Contractul de credit este prin efectul legii titlu executoriu. Impedimentul punerii in executare este acela ca una dintre cele 3 conditii, respectiv - exgibilitatea, certitudinea si lichiditatea nu este indeplinita si aici ne referim strict la certitudine. In ideea in care contractul dvs. este plin de clauze abuzive, prin efectul acestui contract, am platit sume cu titlu de dobanda excesive

Art. 1.105. Retransmiterea dreptului de optiune - Legal Lan

Teoria generala a drepturilor reale - caracterele juridice ale patrimoniului - 1.Patrimoniu = ansamblul drepturilor si obligatiilor unei persoane, apreciabile in bani, adica acelea care reprezinta o valoare economica. Nu exista la drep Termenul de solutionare a cererii se va prelungi cu maxim numarul de zile corespunzator termenului in care s-au depus completarile. (11) Cererea respinsa poate fi redepusa, in limita cererii initiale Si fara a putea fi completata cu noi capete de cerere, o singura data, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii. De la regula prevazuta de art.751 Cod civil, potrivit careia sunt supuse obligatiei de raport toate donatiile, art.759 si 762 Cod civil stabileste mai multe exceptii. Astfel, sunt scutite de raport: - cheltuielile facute de defunct pentru hrana, intretinerea educarea si invatarea unui mestesug de catre succesibil, pentru nunta acestuia, precum. Curierul Judiciar nr. 1/2008 - Retransmiterea dreptului de optiune succesorala. Var primar al defunctului, decedat la randul sau, fara a accepta sau renunta la mostenire. Situatia descendentului sau direct. Aplicabilitatea art. 692 C.civ. Curierul Judiciar nr. 10/2008 - ICCJ, Decizia nr. 5/200 Hotărârea 1172/2001 ( HOTARARE Nr. 1172 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor

Art. 700 Cod civil Despre renunţarea la succesiune Despre ..

 1. (1), ori de cate ori proprietarul imobilului are un drept de optiune, el dobandeste dreptul de proprietate asupra lucrarii incepute dupa intrarea in vigoare a Codului civil de la data cererii de chemare in judecata prin care a solicitat recunoasterea dreptului sau de proprietate asupra lucrarii, daca actiunea a fost admisa
 2. Acest text se aplica actiunilor reale ori de câte ori nu exista un termen special de prescriptie extinctiva. Caracterul general al termenului prevazut în art. 1890 din Codul Civil rezulta si din dispozitiile art. 1894 Cod Civil, potrivit carora Regulile prescriptiei relative la alte obiecte decât cele cuprinse în acest titlu si care sunt expuse la locurile respective din acest codice.
 3. 2. Existenta faptei ilicite cauzatoare de prejudicii: Fapta ilicita inseamna orice fapta prin care incalcandu-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii unui drept subiectiv civil apartinand unei persoane. (a se vedea in acest sens, C.Statescu, C. Birsan - Teoria generala a obligatiilor, ed. a IX - a, Ed. Hamangiu, 2008, pg. 176)

Dezbatere succesiune/ termen- acceptare mostenire

Legea nr. 196/2018. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la: a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel puţin 3 unităţi de proprietate imobiliară; b. Download. CONTRACTUL DE VANZARE. Dragos Radu. O prima exceptie de le principiul consensualismului este continuta de art. 2 alin.1 din Legea nr. 54/1998 privind circul;atia juridica a terenurilo. Terenurile situate in intravilan si extravilan pot fi instrainate si dobandite, prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica Noul Cod civil si Legea de punere in aplicare. 261. UJ/8254//-Noul Cod civil. 262. HMG/8278//-Legea societatilor comerciale si 8 legi uzuale. 263. HMG/8258//-Codul muncii. Legea dialogului social si 7 legi uzuale - actualizat 26 martie 2014. 264. BK/8253//-Legislatia proprietatii intelectuale. 265. HMG/8252//-Regimul juridic al. Dreptul de mostenire in noul Cod civil Dreptul de optiune succesorala. Vol. I Dreptul de preemptiune. Iolanda Elena CadariuLungu Daniela Negrila Foltis Adina. Hamangiu nov-12 Universul Juridic mai-14 Hamangiu dec-11. 320 358 334. Dreptul de proprietate in jurisprudenta CEDO Dreptul de proprietate. I

Conditii: Codul civil, in art. 654 - 658, prevede doua conditii pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a putea mosteni: a) sa aiba capacitate succesorala (art. 654 C. civil); b) sa nu fie nedemna de a mosteni (655 si urmatoarele) Libraria UJmag.ro spune: Codul de procedura fiscala va aparea la sfarsitul saptamanii viitoare, iar Codul fiscal al Romaniei va fi disponibil dupa data de 20 aprilie a.c. Deci pachetul format din cele doua carti va putea fi comandat la sfarsitul lunii aprilie. 04 Aprilie 2013 la 13:08 Tot din art.928 C. civ. rezulta ca in virtutea dreptului de optiune succesorala legatarul poate repudia legatul, ipoteza in care acesta devine caduc. Evident, renuntarea la legat se poate face, sub sanctiunea nulitatii absolute numai dupa deschiderea mostenirii (art.7o2 C. civ.) Dispoziţiile art.4 din Legea nr.10/2001 invocate de cei trei apelanţi-reclamanţi în apelul formulat, nu erau aplicabile în cauză, deoarece de repunerea în termenul de acceptare a succesiunii pot beneficia doar moştenitorii care nu au acceptat-o în termenul şi condiţiile prevăzute de art.700 din Codul civil, iar nu şi cei care au. Actul juridic civil a mai fost definit ca fiind o manifestare de vointa - unilaterala, bilaterala sau multilaterala - savârsita cu intentia de a stabili, modifica sau stinge, potrivit dreptului obiectiv, raporturi juridice, cu conditia ca de existenta ecestei intentii sa depinda însasi producerea efectelor juridice - D. Cosma, Teoria generala a actului juridic civil, Bucuresti, 1969, p.14. (1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul.